Bor du i Island og er ansat som flyvende personel i et andet nordisk land?

Dette gælder for dig, som bor i Island, og som er ansat i et andet nordisk land i et nordisk flyselskab til at udføre arbejde om bord på fly. Informationen gælder kun beskatningen af denne arbejdsindkomst.

Beskatning i det land du er ansat

Lønnen er fritaget for beskatning, i det land du er ansat. Dette gælder både hvis du flyver i indenrigstrafik og ved international trafik.

Beskatning i Island

Lønnen er skattepligtig i Island. Har du fået udbetalt godtgørelse som skal dække udgifter i forbindelse med dit arbejde, er det de islandske regler, som gælder ved beregning af det skattepligtige beløb.

Du skal medregne lønindkomsten og dine godtgørelser i din islandske selvangivelse og du skal også udfylde blanket RSK 3.11 med den del af godtgørelsen, som er skattefri efter islandske regler.

Social sikring

Der findes specielle regler, som bestemmer, hvor du skal være socialt sikret. For mere information bør du kontakte Tryggingastofnun i Island tr.is eller tilsvarende sociale myndighed i det land du er ansat.

Vlg det andet land her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige