Bor du i Island og skal udføre arbejde som selvstændig erhvervsdrivende i et andet nordisk land?

Dette gælder for dig, som bor i Island og som skal udføre arbejde i et andet nordisk land som selvstændig erhvervsdrivende. Informationen gælder kun beskatning af denne indkomst.

Indkomstskat i Island

Du skal selvangive resultatet af hele din virksomhed og betale indkomstskat i Island.

Beskatningen sker efter islandske regler, da du er fuldt skattepligtig i Island. Det betyder at også den del af virksomhedens resultat, som er optjent i et andet nordisk land, skal selvangives i dit islandske virksomhedsskema.

Hvis du skal betale indkomstskat i et andet nordisk land, skal du oplyse det i din islandske selvangivelse. Ved skatteberegningen tages der hensyn til den skat, du har betalt i det andet nordiske land.

Foruden den information du skal oplyse i din selvangivelse, skal du aflevere virksomhedsskema (blanket RSK 4.11).

Sker beskatningen også i det andet land?

Du beskattes kun for selvstændig virksomhed i et andet nordisk land, hvis din virksomhed har fast driftssted der. Kun den del af virksomhedens resultat, der kan henføres til det faste driftssted, kan beskattes i det land. Beskatningen sker i det andet land efter landets interne regler.

Er du f.eks. læge, revisor, ingeniør eller konsulent (såkaldt frit erhverv), kan du også blive skattepligtig i arbejdslandet, når du har opholdt dig der i mere end 183 dage i løbet af en periode på 12 måneder. Dette gælder, selvom du ikke har noget fast driftssted.

En definition på begrebet fast driftssted finder du i afsnittet "Generel information/ Fast driftssted".

For mere information om beskatning i det andet nordiske land, klik på aktuelt land nederst på denne side.

Sociale afgifter

Der findes specielle regler, som bestemmer, hvor du skal være socialt sikret. Du bør kontakte Tryggingastofnun ríkisins tr.is eller tilsvarende myndighed i det land du skal udføre arbejde i for mere information.

Moms

Hvis du driver selvstændig virksomhed i et andet nordisk land, skal du eventuelt registreres for moms efter det andet lands momsregler. For mere information om det andet lands momsregler klik på aktuelt land nederst på denne side.

Vlg det andet land her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige