Bor du i et andet nordisk land og har renteindtægter/renteudgifter i Island

Dette gælder for dig, som har renteindtægter/renteudgifter i Island og bor i et andet nordisk land. Informationen gælder kun beskatning af disse indkomster/udgifter.

Renteindtægter

Renteindtægter fra Island skal beskattes i dit bopælsland. For at undgå beskatning i Island kan du søge om skattefritagelse med henvisning til den nordiske dobbeltbeskatningsaftale.

Du skal bruge blanketten RSK 5.42

Med renteindtægter menes indkomster fra f.eks., renter på bankkonto eller obligationer.

Hvis du ikke har ansøgt om fritagelse for renteindtægter og derfor er blevet beskattet i Island, kan du søge om at få skatten tilbage hos Ríkisskattstjóri. Du skal bruge blanketten RSK 5.43

Renteudgifter

Som begrænset skattepligtig af fast ejendom eller lønindtægt i Island har du ikke fradragsret for rentebidrag/rentefradrag vedrørende renteudgifter.

Vlg det andet land her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige