Bor du i Island og har renteindtægter / renteudgifter fra et andet nordisk land?

Dette gælder for dig, som bor i Island og har renteindtægter / renteudgifter fra et andet nordisk land. Informationen gælder kun beskatning af disse indkomster.

Renteindtægter

Har du bopæl i Island og er fuldt skattepligtig i Island, beskattes renteindtægter fra andre nordiske lande i Island. 

Ved renter menes nominelt indtægter af fordringer, herunder renter på indeståender i pengeinstitutter, bank m.m. og af obligationer.

Renteindtægt beskattes som kapitalindkomst efter de almindelige regler. Kapitalindkomstskatten er 22% i Island.

Du skal ikke betale skat af renter i udbetalingslandet. Har du fået trukket skat på renter i et andet nordisk land, kan du anmode om tilbagebetaling af den betalte skat.  Kontakt skattemyndigheden eller banken i udbetalingslandet.

Renteudgifter

Renteudgifter er ikke fradragsberettigede i Island.  Renteudgifter af boliglån kan danne grundlag for rentebidrag. Dette gælder også renter af udenlandske lån.

 
Vlg det andet land her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige