Bor du i et andet nordisk land og ejer aktier m.m. i Island?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og ejer aktier eller andele i aktiefonde/investeringsfonde i Island. Informationen gælder kun beskatning af disse indkomster.

Udbytte

Beskatning i bopælslandet

Udbyttet er skattepligtig i bopælslandet. Ved skatteberegning i bopælslandet gives nedslag for den i Island betalte skat.

Beskatning i Island

Udbytte af islandske aktier beskattes tillige i Island. Der indeholdes udbytteskat med 10%.    

Aktieavancer

Begrænset skattepligtige personer er ikke skattepligtige i Island af avancer ved salg af aktier i andre nordiske lande.  Beskatningen sker i bopælslandet efter bopælslandets regler.

Vlg det andet land her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige