Bor du i et andet nordisk land og har ejendom i Island?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og ejer ejendom i Island. Informationen gælder kun beskatning af fast ejendom.

Beskatning i Island

Hvis man har fast bopæl i et andet nordisk land og har fast ejendom i Island og har indtægter af den, lejeindtægter eller fortjeneste ved salg, er man begrænset skattepligtig i Island af denne ejendom. Af disse indtægter svares der en kapitalindkomstskat på 22%. Skatten beregnes av bruttoindtægt uden noget fradrag. Hvis en ejendom er udlejet og bruttolejeindtægten udgør et lavere beløb end Finansministeriets skatteværdi, skal indkomsten beregnes ud fra værdisatsen mellem 3,5 og 5%  af ejendomsvurderingen, idet procenten afgøres af ejendommens beliggenhed. Husleje for bolig til eget brug i opholdslandet kan trækkes fra lejeindtægterne i Island, hvis lejeindtægterne stammer fra en bolig til eget brug i Island, som udlejes midlertidigt.

Fortjeneste ved salg

Ifølge dobbeltbeskatningsaftalen mellem de nordiske lande art. 13 kan man beskatte fortjeneste ved salg af fast ejendom i det land, hvor ejendommen ligger. Når en ejendom, som har været skattepligtig i Island, ifølge reglerne om begrænset skattepligt sælges, gælder de almindelige regler om beskatning af fortjenesten. Hvis der foreligger skattepligtig fortjeneste ved salg, er det tilladt at udskyde beskatningen to årsskifter fra salgsdato og nedskrive med købsprisen på den ejendom, der købes i stedet, men disse bestemmelser gælder, kun hvis ejendommens sælger sandsynliggør, at han vil købe en anden ejendom i Island i stedet. Hvis han ikke køber eller begynder at bygge en ejendom i Island inden for disse tidsrammer, beskattes fortjenesten ved salget, det andet år efter den opstod. 

Af disse indkomster trækkes der ikke kildeskat, de beskattes ved udsendelsen af selvangivelsen. Der skal indgives selvangivelse for ejendommen til skattechefen i det distrikt, hvor ejendommen ligger.

Hvis flere ejer ejendommen i fællesskab, skal hver enkelt indgive separat selvangivelse for sin andel og andel af indkomsterne.

Formueskat

Formueskat pålægges ikke i Island.

Ejendomsskat

Kommunerne opkræver ejendomsskat af alle ejendomme i forhold til ejendomsskyld­vurderingen af bygning og grund, varierende mellem 0,310% og 0,625%. Sammen med ejendomsskatten opkræves også andre afgifter af fast ejendom, leje af grund, renovation, vandafgift m.m. Klik her for at se satsen for ejendomsskat i din kommune.

Vlg det andet land her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige