Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar på dansk kontinentalsockel?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och som erhåller lön från en arbetsgivarer som bedriver verksamhet på dansk kontinentalsockel. Här behandlas endast beskattningen av sådan löneinkomst från arbete på dansk kontinentalsockel.

Beskattning i Danmark

Du beskattas i Danmark om du arbetar på dansk sockel i mer än 30 dagar under en löpande tolvmånadersperiod och din arbetsgivare bedriver verksamhet i samband med förberedande undersökning, utforskning eller utnyttjande av olja- och gasförekomster. Detta gäller även lön för arbete ombord på ett fartyg som utför uppdrag som har samband med förberedande undersökning, utforskning eller utvinning av olja- eller gasförekomster på dansk respektive norsk sockel.  

30-dagarsregeln gäller inte när du arbetar ombord på ett fartyg som används till transport av personer eller utrustning, eller ombord på bogserbåt, försörjningsfartyg och andra hjälpfartyg och den som använder fartyget är hemmanhörande i ett nordiskt land. I dessa fall är lönen skattepliktig i det nordiska land där den som använder fartyget är hemmahörande. Är den som använder fartyget hemmahörande i ett land utanför Norden, gäller 30-dagarsregeln.

Beskattning i bosättningslandet

Löneinkomsten kan dessutom vara skattepliktig i bosättningslandet. Om löneinkomsten beskattas både i Danmark og bosättningslandet, är det bosättningslandet som ska se till att inkomsten inte blir dubbelbeskattad.

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad.  Du bör kontakta socialförsäkringsmyndigheten i det land där du är bosatt borger.dk i Danmark för mera information.

Vlj det andra landet hr:   Island | Norge | Finland | Sverige