Bor du i Danmark och arbetar ombord på ett fartyg som är registreret i ett annat nordiskt land och som går i internationell trafik?

Detta gäller dig som bor i Danmark och arbetar ombord på ett fartyg, som är registrerat i ett annat nordiskt land och som går i internationell trafik. Informationen gäller bara beskattningen av denna  arbetsinkomst.

Internationell trafik

Med internationell trafik menas här transport med skepp, utom då skeppet enbart går mellan platser  i ett enda nordisk land.

Beskattning i ett annat nordiskt land

Du beskattas i det nordiska land där skeppet är registrerat.

När du arbetar på ett skepp som befraktas på så kallad bareboat basis av ett rederi i ett annat nordiskt land, beskattes du i det land där rederiet är hemmahörande.

Beskattning i Danmark

Inomst från arbete ombord på ett utländskt skepp är också skattepliktig i Danmark och ska medtagas i din danska deklaration.

Dubbelbeskattningen undanröjs genom att Danmark vid skatteberäkningen avräknar den skatt du har betalt i det andra landet. Du kan högst medges avräkning med ett belopp motsvarande den danska skatt som tas ut på inkomsten från utlandet. 

Information om beskattning av inkomst från arbete ombord på skepp som har uppdrag på norsk kontinentalsockel hittar du under rubriken "Bor du i Danmark och arbetar på  norsk kontinentalsockel"?"

Socialförsäkringstillhörighet 

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad.  Du bör kontakta borger.dk i Danmark eller socialförsäkringsmyndigheten i skeppets registreringsland för mer information.

Vlj det andra landet hr:   Island | Norge | Finland | Sverige