Bor du i ett annat nordiskt land och är anställd som flygande personal i Danmark?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och som är anställd i Danmark i ett nordiskt flygbolag för att arbeta ombord på flygplan. Informationen gäller bara beskattningen av arbetsinkomsten.

Beskattning i Danmark

Inkomsten är undantaget från beskattning i Danmark. Detta gäller både när du flyger i inrikestrafik och i international trafik. Du ska upplysa i din danska självdeklaration, att du betalar skatt i bosättningslandet på inkomsten.

Beskattning i bosättningslandet

Inkomsten är skattepliktig i bosättningslandet. Har du fått traktamenten för att täcka kostnader i samband med ditt arbete, är det bosättningslandets regler som gäller för beräkningen av hur stor del av dessa traktamenten som är skattefria.

Du ska ta upp inkomsten i självdeklarationen i bosättningslandet.

Socialförsäkring

Särskilda regler bestämmer i vilket land du ska vara socialförsäkrad. För att få mer information bör du ta kontakt med socialförsäkringsmyndigheten i det land du bor, eller  borger.dk i Danmark för mera information.

Vlj det andra landet hr:   Island | Norge | Finland | Sverige