Bor du i Danmark och får socialförsäkringsersättning från ett annat nordiskt land?

Detta gäller för dig som bor i Danmark och som får en socialförsäkringsersättning från ett annat nordiskt land. Informationen tar bara upp beskattningen av dessa ersättningar. Får du pension från ett annat nordiskt land, se pension.

Beskattning i utbetalningslandet

Socialförsäkringsersättningar, som utbetalas från ett annat nordiskt land, kan vara skattepliktiga där.

Beskattning i Danmark

Socialförsäkringsersättningar som utbetalas från andra nordiska länder beskattas i Danmark. Du får nedsättning (credit) genom avräkning med den skatt som du betalat i utbetalningslandet, dock högst med den skatt du ska betala i Danmark på socialförsäkringsersättningen.

Du skall deklarerar inkomsten i Danmark via TastSelv på skat.dk eller skicka in " Oplysningsskema for udenlandsk indkomst - Blanket 04.012"

Betaling av skatt

Om du ska betala skatt i Danmark på socialförsäkringsersättningen från ett annat nordiskt land, gör den utländska utbetalaren inte avdrag för dansk skatt på ersättningen. Du måste själv vända dig till skattestyrelsen och se till att du betalar en preliminär skatt för inkomsten. Skatten kan antingen betalas via din preliminära skatt som ett förhöjt skatteavdrag på dina danska inkomster eller som en B-skatt. Inkomsten ska, när året är slut, redovisas i din danska inkomstdeklaration.

Vlj det andra landet hr:   Island | Norge | Finland | Sverige