Bor du i ett annat nordiskt land och ska utföra arbete som enskild näringsidkare i Danmark

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och ska arbeta i Danmark som enskild näringsidkare och behandlar enbart beskattning av denna inkomst.

Registrering i Danmark

När du ska påbörja en enskild näringsverksamhet i Danmark ska du först ha ett CVR-virksomhetsnummer som du får via virk.dk. Skattestyrelsen får automatisk uppgift om at du har fått ett CVR-virksomhetsnummer och ger dig därefter ett skattepersonnummer. Du ska ta kontakt med Skattestyrelsen för att få beslut om din forskuddsskatt.

Om verksamheten inte får fast driftställe i Danmark (jämför nedan) kan du inte få ett skattepersonnummer, men du ska eventuellt ändå registrera dig för moms, punktskatter mm.

Registrering, ändringsanmälan och avanmälan görs via virk.dk

Inkomstskatt

Du ska betala inkomstskatt i Danmark när din verksamhet har ett fast driftställe i Danmark.

Definition på fast driftställe enligt det nordiska dubbelbeskattningsavtalet, hittar du under rubriken "Allmän information/fast driftställe".

Fast driftställe

Bara den del av näringsverksamhetens resultat (intäkter minus kostnader) som tillhör det fasta driftstället beskattas i Danmark. Beskattningen sker enligt interna skatteregler i Danmark

Du ska lämna in självdeklaration med upplysningar om verksamheten uppgjorda enligt danska regler. Uppgifterna ska lämnas senast den 1. juli året efter inkomståret.

Är du t. ex. läkare, revisor, ingenjör eller konsult (så kallat fritt yrke), har Danmark också rätt att beskatta dig, när du har vistats där under mer än 183 dager under en 12-månadersperiod. Detta gäller även om du inte har ett fast driftställe.

Ej fast driftsställe

Du ska inte betala skatt i Danmark när du inte har fast driftsställe i Danmark.

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som avgör i vilket land du ska vara socialförsäkrad Du bør ontakta den myndighet som administrerar socialförsäkringsfrågor i det land du bor i eller borger.dk för mer information.

Anmälan - och uppgiftsskyldighet för anställda

Skatt

Har du anställda i i din verksamhet i Danmark är du skyldig anmäla dig som arbetsgivare på virk.dk,. Du ska innehålla A-skat och AM-bidrag från din anställdes lön och inbetala detta till Skattestyrelsen.

Verksamheten ska registreras i eIndkomst Du kan antingen själv rapportera lönen i eIndkomst, eller du kan välja att uppdra till en revisor eller redovisningskonsult att göra det. Rapporteringen ska fgöras för varje enskild anställd (Blankett nr. 03.075 och 03.075A)

Har din verksamhet inte fast driftsställe i Danmark ska du inte innehålla A-skat på din anställdes lön. Den anställde har i sådant fall självansvar för att betala skatt på sin anställningsinkomst

Den anställdes socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som avgör i vilket land du ska vara socialförsäkrad Du bør kontakta den myndighet som administrerar socialförsäkringsfrågor i det land du bor i eller borger.dk för mer information.

Mervärdesskatt

Du ska betal mervärdesskatt vid omsättning av de flesta varor og tjänster. Mervärdesskattesatsen i Danmark är 25 procent. Du kan registrera dig på virk.dk. Du kommer då få ett CVR-/SE-nummer och ett registreringsbevis.

Omsättning mindre än DKK 50 000

Har du en skattepliktig omsättning som är mindre än DKK 50 000 under en 12- månadersperiod, kan du välja ifall du vill registrera dig för mervärdesskatt. Om du är registrerad, ska du ta upp, rapportera och betala mervärdesskatt även om din omsättning är mindre än DKK 50 000.

Omsättning som överstiger DKK 50 000

Om din skattepliktiga omsättning överstiger DKK 50 000 under en 12-månadersperiod, ska du registrera dig till mervärdeskatt.

Vet du att din omsätttning kommer att överstiga DKK 50 000, ska du registrera dig senest 8 dagarinnan du påbörjar din verksamhet.

Mervärdesskattefri omsättning

Tillhandhåller du vissa bestämda tjänster kan du vara befriad från mervärdesskatt. Du ska istället vanligtvis betala "lønsumsafgift" på

Du må som regel betale "lønsumsafgift" av sådana tjänster. Mervärdesskattefria tjänster kan t..ex. vara "sjukvård" eller undervisning. Du kan i praktiken både ha mervärdesskattepliktig och inte mervärdesskattepliktig omsättning. Du kan t.ex. sälja krämer med mervärdesskatt, samtidig som du utför en mervärdesskattefri "sjukvårdsbehandling".

Det finns andrä särregler i samabnd med registrering till mervärdesskatt, t..ex.. om du köper varor från ett land utanför EU eller handlar med begagnade varor. Du hittar mer information om registrering till mervärdesskatt på virk.dk.

Vlj det andra landet hr:   Island | Norge | Finland | Sverige