Bor du i Danmark och ska utföra arbete som enskild näringsidkare i ett annat nordiskt land

Detta gäller för dig som bor i Danmark och som enskild näringsidkare ska utföra arbet i ett annat nordiskt land. Informationen gäller enbart för beskattning av denna inkomst.

Inkomstskatt

Beskattning i Danmark

Du ska deklarera och betala skatt på hela din näringsverksamhet i Danmark. Inkomsten ska redovisas enligt danska regler. Det betyder att du också ska deklarera även den del av näringsverksamhetens resultat som har förvärvats och deklarerats i ett annat nordiskt land

Om du ska betala skatt i ett annat nordiskt land, kan du få en reduktion (avräkning) av din danska skatt (credit) med den skatt du betalt i ett annat nordiskt land. Minskningen kan inte överstiga den skatt som kommer att beräknas på din utländska inkomst i Danmark.

Du ska deklarera din näringsverksamhet på skat.dk.

Skatteplikt i ett annat nordiskt land, där du driver näringsverksamhet

Du beskattas för inkomst från enskild näringsverksamhet i ett annat nordiskt land om din verksamhet har ett fast driftsställe där.

Det är bara den del av verksamhetens resultat som avser det fasta driftstället som kan beskattas där. Beskattningen i det andra nordiska landet sker efter det landets interna bestämmelser.

En definition på begreppet fast driftsställe finns under rubriken "Generell information/Fast driftställe"

Om du till exempel är läkare, revisor, ingejör eller konsult (så kallat Självständig yrkesutövning) har arbetslandet eventuellt också rätt att beskatta dig om du uppehåller dig där i mer än 183 dagar inom en 12-månadersperiod, även om verksamheten inte har ett fast driftsställe,

För mer information om beskattning i ett annat nordiskt land, se under rubriken och klicka på aktuellt land nederst på sidan.

Sociala avgifter

Det finns särskilda regler som avgör i vilket land du ska vara socialförsäkrad. Du bör kontakta borger.dk i Danmark eller motsvarande myndighet i det land du ska utföra arbete för mer information.

Moms

Om du bedriver enskild närigsverksamhet i ett annat nordisktland ska du eventuellt registreras och redovisa mervärdesskatt enligt det andra landets regler. För mer information om det andra landets regler för momsregler klicka på aktuell land nederst på sidan.

Vlj det andra landet hr:   Island | Norge | Finland | Sverige