Bor du i Danmark och äger aktier mm i ett annat nordiskt land?

Detta gäller dig som bor i Danmark och som äger aktier m.m. i ett annat nordiskt land och tar bara upp beskattningen av dessa inkomster

Utdelning
Beskattning i Danmark

När du får utdelning på aktier mm från ett annat nordiskt land beskattas denna utdelning i Danmark som aktieinkomst. Om beskattning också skett i utbetalningslandet undanröjs dubbelbeskattningen genom att din danska skatt minskas med den skatt som är betald i det andra landet dock högst 15 procent.

Med utdelning menas utdelning från aktier, andelar (anpart) eller investeringsfonder.

Du ska förutom din vanliga deklaration även skicka in deklarationsblanketten för utländsk inkomst. Betald skatt i utlandet ska deklareras och ska i efterhand kunna dokumenteras

Beskattning i utbetalningslandet

Utdelningen kan också beskattas i utbetalningslandet, dock högst med 15 procent i enlighet med bestämmelserna i det nordiska skatteavtalet.

Om det har dragits mer än 15 procent i skatt i utbetalningslandet kan du begära återbetalning av överskjutande del. Kontakta skatteförvaltningen i det andra nordiska landet för mera information

Om du flyttar från Danmark - och din obegränsade skattskyldighet uuphör, eller du får skattemässig hemvist i ett annat nordiskt land - ska du beskattas för dina orealiserede nettovinster på aktier mm. under det inkomstår, under vilket flyttningen sker.

Beskatning av både utdelning och realisationsvinster vid försälning av aktier sker som aktieindkomst.

Vinst vid försäljning av aktier

Beskattning i Danmark

Om du är bosatt i Danmark så beskattar Danmark vinster vid försäljning av aktier mm. Du hittar mer information via skat.dk - Aktier og værdipapirer.

Om du har bott i ett annat nordiskt land någon gång under de tio senaste åren kan du också bli skattkyldig i det andra landet för vinster vid försäljning av aktier, som du ägde vid utflyttningstidpunkterna. Om beskattning också skett i det andra landet, är det Danmark som ska undanröja dubbelbeskattningen. Detta sker genom att din skatt i Danmark sätts med den skatt som har betalats i annat nordiskt land. Det högsta belopp med vilket skatt kan sättas ned i Danmark är den skatt du ska betala där på aktievinsten.

Om du flyttar från Danmark – och inte längre är obegränsat skattskyldig i Danmark eller du blir skattemässigt hemmahörande i annat nordiskt land – ska du beskattas för dina orealiserade nettovinster på dina aktier mm under det inkomstår som du flyttade från Danmark.

Beskattning av såväl utdelning som vinst vid försäljning av aktier görs som aktieinkomst.

Vlj det andra landet hr:   Island | Norge | Finland | Sverige