Bor du i Danmark och äger fast egendom i ett annat nordiskt land?

Denna information riktar sig till dig som bor i Danmark och äger fast egendom i annat nordiskt land

Fast egendom i annat nordisk land

Äger du fast egendom i ett annat nordiskt land, är du skattskyldig för egendomen i Danmark. I Danmark ska både fastighetesvärdet och inkomster redovisas enligt danska regler. Det gäller oavsett hur den fasta egendomen beskattas i utlandet.

Fastighetsvärdet (Ejendomsværdien)

Det ska alltid fastställas ett värde på fastigheten som du äger i utlandet. Utgångspunkten för detta kan t ex vara försäljningspriserna, där fastigheten är belägen. Skattestyrelsen ska ha upplysningar om, vilken slags fastighet det är fråga om. (fritidsfastighet, mark mm.), vilket land den ligger i, när den är köpt (datum), förvärvspris och också det nuvarande försäljningsvärdet.. Du kan se vilka uppgifter som ska lämnas på blankett 04.053.

Ejendomsværdien (Fastighetsvärdet) utgör underlaget för beräkning av ejendomsværdiskatten. Denna uppgår enligt huvudregeln till 10 promille av det beräknade ejendomsværdien (fastighetsvärdet). Mer information hittar du på skat.dk.

Om du har betalat en liknande skatt i det land där fastigheten ligger, kan denna skatt minska (avräknas från) den danska ejendomsværdiskatten. Minskningen av skatten kan inte överstiga den i Danmark beräknade ejendomsværdiskatten.

Inkomst vid uthyrning

Hyr du ut din fastighet i utlandet ska uthyrningsinkomsten också beskattas i Danmark enligt danska regler dvs att hyresintäkter och driftsutgifter ska ska deklareras på samma sätt som en fastighet som är belägen i Danmark.

Har du betalat skatt på dina hyresinkomster i det land där fastigheten ligger, kan du få en minskning av din danska skatt med den skatt som du har betalat i det andra landet (kreditfradrag). Minskningen kan inte överstiga den danska béskattningen av hyresintäkten i utlandet.

Beskattning av vinst vid försäljning av en fastighet avsedd för uthyrning

Vinst vid försäljning av fast egendom i ett annat nordiskt land är skattepliktig i Danmark enligt danska regler. Förlust vid försäljning av fast egendom i ett annat nordiskt land är avdragsgill om motsvarande vinst hade varit skattepliktig.

Beskattas du för vinsten av försäljningen kan du begära att din danska skatt ska minska med den skatt du har betalat på vinsten (kreditfradrag) i det andra nordiska landet. Minskningen av den danska skatten får inte överstiga den skatt som tas på vinsten i det andra landet.

Har du ägt och använt för eget behov (beboet) fastigheten så att du uppfyller vilkoren för skattefri försäljning av fastigheten är vinsten skattefri i Danmark. Du kan därför inte få någon minskning av en eventuell skatt som du har betalat i ett annat nordiskt land på vinsten. Du kan inte heller få något avdrag om du har gjort en förlust vid försäljningen.

Vlj det andra landet hr:   Island | Norge | Finland | Sverige