Bor du i ett annat land och arbetar som artist eller idrottsutövare i Danmark?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och som arbetar som artist eller idrottsutövare i Danmark och tar bara upp bara beskattning av denna löneinkomst.

Beskattning i Danmark

Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar som artist eller idrottsutövare i Danmark betalar du normalt skatt i Danmark.

Du ska vända dig till Skattestyrelsen i Danmark för att få ett skatteregistreringsnummer och ett skattekort. Du ska lämna en självdeklaration i Danmark.

Det finns inte några speciella beskattningsregler. Reglerna är således de samma som under avsnittet "Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar i Danmark för en privat arbetsgivare"

Begränsat skattepliktig

Du är begränsat skattepliktig i Danmark, när du arbetar i Danmark som artist eller idrottsutövare och du bor i ett annat land.

Obegränsat skattskyldig

Du kan vara obegränsat skattepliktig i Danmark om du har en bostad till ditt förfogande i Danmark eller om du övernattar i Danmark så många dagar att du blir skattepliktig utifrån reglerna om vistelse i Danmark. För vidare information se avsnittet under "Allmän information - Obegränsad/allmän skattskyldighet". Du beskattas för din löneinkomst enligt de allmänna reglerna.

Beskattning i bosättningslandet

Du är fortsatt obegränsat skattskyldig i ditt bosättningsland, vilket betyder att inkomsten är  skattepliktig även där.

Du ska redovisa inkomsten i självdeklarationen i ditt bosättningsland. Om du beskattas både i Danmark och i ditt bosättningsland är det ditt bosättningsland som ska undanröja dubbelbeskattningen genom att ta hänsyn till att skatt har betalats i Danmark på inkomsten. 

Gränsgångarregler

Gränsgångarregeln mellan Sverige och Danmark har upphört. Det finns dock en övergångsregel för den som var gränsgångare den 1 januari 1997 och fortsatt har uppfyllt villkoren för att omfattas av denna regel.

Det finns dessutom en ny "grænsegængerregel" i intern dansk lagstiftning. Denna regel innebär att en person som är begränsat skattskyldig i Danmark kan beskattas efter de regler som gäller för obegränsat skattskyldiga.

Vlj det andra landet hr:   Island | Norge | Finland | Sverige