Bor du i Danmark och arbetar i ett annat nordiskt land för en offentlig arbetsgivare?

Detta gäller dig som bor i Danmark och arbetar i ett annat nordiskt land för en offentlig arbetsgivare, och tar bara upp beskattningen av denna löneinkomst.

Definition av "offentlig arbetsgivare"

Du har en offentlig arbetsgivare när du är anställd av staten, region/landsting, en kommun en offentligrättslig institution eller motsvarande förvaltningsmyndighet i någon av de övriga nordiska länderna. Statliga universitet och högskolor i andra länder än Finland, ses som offentlig arbetsgivare. De finska universiteten ses som privat arbetsgivare. Ett bolag som ägs av staten eller en kommun m.fl. anses inte som en offentlig arbetsgivare. Staten, kommun m.fl anses inte heller som en offentlig arbetsgivare när verksamheten bedrivs som affärsverksamhet.

Se här om du har en privat arbetsgivare.

Dansk offentlig arbetsgivare

Arbetar du i ett annat nordiskt land för en dansk offentlig arbetsgivare beskattas lönen bara i Danmark.

Offentlig arbetsgivare som hör hemma i ett annat nordiskt land

Arbetar du i ett annat nordiskt land för en offentlig arbetsgivare som hör hemma i det land där du utför arbetet beskattas lönen i detta land. Om du däremot utför arbetet helt eller delvis i Danmark beskattas denna del av lönen i Danmark.

Beskattning i Danmark

När du bor i Danmark, är du obegränsat skattskyldig i Danmark och ska i din självdeklaration redovisa alla inkomster både från Danmark och från utlandet.

Dubbelbeskattningen av den utländska inkomsten undanröjs genom att Danmark sätter ned den danska skatten med den del av skatten som hänför sig till den utländska inkomsten.

Du ska varje år deklarera dina inkomster och avdrag. Ibland får du automatiskt ett skattebesked (”årsopgørelse”), och i andra fall ska du sjävl lämna en självdeklaration för att få ett korrekt skattebesked. Du kan själv lämna din självdeklaration på skat.dk/tastselv där du kan logga in med NemID eller TastSelv-kode.

När du har inkomster i utlandet får du en utvidgad självdeklaration med ett särskilt avsnitt om dina utländska inkomster.

Du måste själv redovisa dina utländska inkomster från utlandet.

Du ska ta med din inkomst från utländska arbetsgivare och de avdrag du har som är kopplade till den utländska inkomsten. Detta kan också göras på skat.dk/tastselv.

För mer information se under avsnittet Almän information – Deklaration eller på skat.dk – Bor du i Danmark og arbejder i utlandet.

Vlj det andra landet hr:   Island | Norge | Finland | Sverige