Bor du i Danmark och arbetar  i ett annat nordiskt land för en privat arbetsgivare?

Detta gäller dig som bor i Danmark och arbetar  i ett annat nordiskt land för en privat arbetsgivare. Informationen gäller bara beskattningen av din arbetsinkomst.

Se här om du har en offentlig arbetsgivare,  arbetar som sjöman, arbetar som flygande personal, arbetar  på norsk kontinentalsockel eller får inkomst som artist eller idrottsutövare.

Din arbetsgivare är från arbetslandet

Du ska betala skatt på din anställningsinkomst i det land där du arbetar. Det finns vissa undantag, se nedan under avsnittet ”Specialregler”.

Din arbetsgivare är från ett annat land än arbetslandet

Du ska betala skatt på din inkomst i arbetslandet om ett av nedanstående villkor är uppfyllt

  • du tillbringar mer än 183 dagar i arbetslandet under en  löpande12-månadersperiod
  • din arbetsgivare har fast driftställe i arbetslandet
  • du är uthyrd till en verksamhet i arbetslandet

Du ska betala skatt i Danmark om inte något av ovanstående villkor är uppfyllt. Det finns vissa undantag, se nedan under rubriken ”Specialregler”.

När du betalar skatt och är socialförsäkrad i arbetslandet betalar du inte skatt i Danmark på samma inkomst, men inkomsten ska tas upp i Danmark och ingår i underlaget för skatteuträkningen för att bestämma efter vilken skattesats dina övriga danska inkomster beskattas.

Är du socialförsäkrad i Danmark ska inkomsten tas med i Danmark och din danska skatt minskas (kredit avräkning) med den skatt du har betalat i det andra nordiska landet. Minskningen av din skatt i Danmark kan  dock aldrig bli större än den skatt som du skulle ha fått betala om du tjänat inkomsten i Danmark

Specialregler

Öresundsförbindelsen

Bor du i Danmark och arbetar med underhåll och drift av Öresundsförbindelsen betalar du skatt på den arbetsinkomsten bara i Danmark även om du utför arbetet i Sverige.

Beskattning i Sverige av arbete utfört i Danmark  eller i något annat land

Du ska bara betala skatt i Sverige på lön av arbete som utförs i Danmark eller andra länder om alla följande villkor är uppfyllda:

  • du arbetar minst hälften av din arbetstid i Sverige under varje tremånadersperiod för en svensk arbetsgivare eller en arbetsgivare med fast driftställe i Sverige och ditt arbete i Sverige är utfört vid det fasta driftstället
  • du arbetar i Danmark i din bostad, på tjänsteresor eller på annat arbete av tillfällig natur
  • ditt arbete i något annat land ska arbetet vara tjänsteresor eller annat arbete av tillfällig natur

Övriga frågor som tas upp i avtalet är avdrag för kostnader för resor över Öresundsbron och avdrag för pensionssparande.

Arbete ombord på tåg mellan Danmark och Sverige

Bor du i Danmark och arbetar ombord på tåg som endast går mellan Danmark och Sverige ska du betala skatt i Danmark.

 Om din arbetsgivare är svensk ska du även betala skatt i Sverige på samma inkomst.Du ska alltid redovisa din svenska inkomst i Danmark. Betalar du skatt i båda länderna är det Danmark som ska ta hänsyn till den skatt du har betalat i Sverige.

Styrelsearvode

Du ska betala skatt i Danmark, om du får ersättning för styrelsearbete (styrelsearvode) i ett bolag i ett annat nordiskt land. Inkomsten beskattas också i det landet där bolaget hör hemma. Detta gäller oavsett var arbetet har utförts.

När du har betalat skatt i båda länderna är det Danmark som ska ta hänsyn till den skatt du har betalat i det andra nordiska landet. Nedsättning av din danska skatt medges högst med ett belopp som motsvarar den danska skatt som utgår på inkomsten du fått.

Socialförsäkringstillhörighet 

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad. Du bör kontakta borger.dk i Danmark eller socialförsäkringsmyndigheten i det land där du bor för mer information.

 

 

 

 

 

 

Vlj det andra landet hr:   Island | Norge | Finland | Sverige