Verokortti

Kun olet verotettava Tanskassa, sinulta vähennetään vero jokaisesta palkanmaksusta, eläkkeestä jne.

Kaikilla Tanskassa yleisesti verovelvollisilla on tanskalainen henkilöllisyystunnus, arvioidut perusteet ennakonpidätykselle ja verokortti. Verokortti on sähköinen ja se löytyy sivuilta TastSelv på skat.dk.

Jos olet rajoitetusti verovelvollinen Tanskassa, saat niin sanotun verotunnuksen (“skattepersonnummer”).

Ennakonpidätyslaskelmalta käy ilmi kuinka paljon sinun arvioidaan saavan tuloa, mitä vähennyksiä tullaan huomioimaan ja kuinka paljon niiden perusteella määrätään veroja mukaan lukien 8 prosentin työmarkkinamaksu. Työntekijöille, eläkeläisille jne. näytetään ennakonpidätyslaskelmalla veroprosentti ja kuukausittainen verovähennys (“månedsfradrag”). Näistä tiedoista koostuu niin kutsuttu eVerokortti. Kuukausittainen verovähennys tarkoittaa sitä osuutta tulosta, josta ei peritä veroa. Tämä verovähennys vähennetään palkastasi sen jälkeen kun työmarkkinajäsenmaksut on huomioitu, ja jäljelle jäävästä summasta peritään veroprosenttisi mukainen vero. Kokonaisveron määrä saadaan laskemalla yhteen näin laskettu A-vero ja 8 prosentin työmarkkinamaksu.

Oletko itsenäiset ammatinharjoittajat saavat myös ennakkoperinnän alaisista tuloistaan päätöksen, jossa kerrotaan kuinka paljon veroja tulee maksaa vuoden aikana. Samoin kuten työsuhteessa työskentelevillä, kokonaisvero määräytyy 8 prosentin työmarkkinamaksun ja laskettujen verojen mukaan. Tämä kokonaismäärä, niin kutsuttu B-vero, on jaettu 10 maksuerään maksettavaksi tammikuusta toukokuuhun ja heinäkuusta marraskuuhun.

Tanskassa verovuosi on kalenterivuosi - tuloverosi määräytyy kalenterivuoden aikana saamiesi tulojen yhteismäärästä. Tuloveron kattamiseksi työnantaja toimittaa vuoden aikana palkastasi ennakonpidätyksiä, jotka hän maksaa edelleen veroviranomaisille ennakkoverona.

Henkilötunnuksen ja verokortin hakeminen

Kun olet allekirjoittanut työsopimuksen tai saanut eläkepäätöksen tms. sinun tulee ottaa yhteyttä Tanskan veroviranomaisiin.

Voit lähettää hakemuksen sähköisesti  sähköinen hakemus tai täyttämällä lomake  blanket 04.063, Liitä hakemukseen kopio passista ja työsopimuksesta työnantajaltasi. Jos sinulla ei ole passia voit antaa muun henkilötodistuksen.

Tässä tilanteessa sopimusta vuokratyöyhtiön kanssa ei pidetä työsopimuksena. Jos olet vuokratyöntekijä, et saa henkilökohtaista verotunnusta ja eVerokorttia ennen kuin aloitat tietyssä vuokratyöyhtiön antamassa tehtävässä ja voit lähettää kopion työajankäyttöraportista veroviranomaisille.

Se, millaisia dokumentteja vaaditaan hakiessasi verotunnusta ja eVerokorttia, riippuu mistä maasta tulet:

Pohjoismaiden kansalaiset

  • Lomake no. 04.063 ”Foreign labour force – application for tax card and Danish personal tax number (CPR number) for employees” (kaikki kohdat tulee täyttää)
  • Liitä mukaan kopio siitä passisi sivusta, jolla on valokuvasi, tai kopio henkilöllisyysdokumentistasi, jossa näkyy valokuva, nimi, syntymäpäivä, sukupuoli, kansallisuus ja maa jossa olet syntynyt ja todistus avioliitosta

Muiden EU/ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset

  • Lomake no. 04.063 ”Foreign labour force – application for tax card and Danish personal tax number (CPR number) for employees” (kaikki kohdat tulee täyttää)
  • Liitä mukaan kopio siitä passisi sivusta, jolla on valokuvasi, tai kopio henkilöllisyysdokumentistasi, jossa näkyy valokuva, nimi, syntymäpäivä, sukupuoli, kansallisuus ja maa jossa olet syntynyt ja  todistus avioliitosta.

Muiden kuin EU/ETA-maiden kansalaiset

  • Lomake no. 04.063 ”Foreign labour force – application for tax card and Danish personal tax number (CPR number) for employees” (kaikki kohdat tulee täyttää)
  • Liitä mukaan kopio siitä passisi sivusta, jolla on valokuvasi, tai kopio henkilöllisyysdokumentistasi, jossa näkyy valokuva, nimi, syntymäpäivä, sukupuoli, kansallisuus ja maa jossa olet syntynyt ja todistus aviolitosta.
  • Jos et ole Pohjoismaan, EU/ETA-maan tai Sveitsin kansalainen, sinulla tulee olla työlupa työskennelläksesi Tanskassa. Lue lisää: nyidanmark

Saat eVerokortin, kun olet ensin saanut tanskalaisen henkilötunnuksen ja arvion ennakonpidätysperusteista. Työnantajasi, tai kuka tahansa maksaa korvauksen, täytyy hakea eVerokorttisi tiedot sähköisesti veroviranomaisilta.

Verovelvollisuuden päättyminen Tanskassa

Kun verovelvollisuutesi Tanskaan päättyy, sinun täytyy ilmoittaa asiasta veroviranomaisille sähköpostitse.

Veron ennakonpidätys ja veron siirto kun työskentelet toisessa Pohjoismaassa (TREKK-sopimus)

Jos asuinvaltiostasi oleva työnantajasi lähettää sinut työskentelemään toiseen Pohjoismaahan, työnantajan tai sinun itsesi  on asuinvaltiossa annettava veroviranomaiselle  työskentelystä  ilmoitus. Ilmoitus annetaan  joko lomakkeella NT1 tai lomakkeella NT2.  Näin varmistetaan se, että ennakonpidätys tapahtuu oikeassa valtiossa. Lomaketta NT1 käytetään, jos sinua kuuluu verottaa yksinomaan asuinvaltiossa. Näin on yleensä,  jos oleskelet toisessa maassa enintään 183 päivää perättäisten 12 kuukauden aikana.  Lomaketta NT 2 puolestaan käytetään, jos sinua kuuluu verottaa työntekovaltiossa. Näin on, jos oleskelet työntekovaltiossa yli 183 pv tai työnantajallasi on työntekovaltiossa kiinteä toimipaikka tai jos (joissain maissa) olet vuokrattu työntekijä.

Joissain tilanteissa veroviranomaiset voivat Pohjoismaisen ns. TREKK-sopimuksen perusteella siirtää ennakonpidätysvarat toiseen Pohjoismaahan. Tämä on mahdollista, jos palkka kuuluu verottaa muussa Pohjoismaassa, kuin missä ennakonpidätys on toimitettu. Siirretty määrä katsotaan aina maksetuksi oikeaan aikaan siinä maassa, jonne se on siirretty ja jossa verotus tapahtuu. Jos siirretty   rahamäärä on   pienempi kuin verotusvaltiossa määrättävää vero, joudut itse maksamaan puuttuvan määrän korkoineen ym. viivästysseuraamuksineen.