Rajoitettu verovelvollisuus

Vaikka et oleskelisikaan niin pitkään Tanskassa, että olisit Tanskassa verotuksellisesti asuva (yleisesti verovelvollinen), saatat silti olla Tanskassa verovelvollinen tietyistä tuloista tai omaisuudesta, jolla on yhteys Transkan. Tätä kutsutaan rajoitetuksi verovelvollisuudeksi.

Rajoitettu verovelvollisuus - palkka

Olet rajoitetusti verovelvollinen Tanskassa, jos työskentelet Tanskassa tanskalaisen työnantajan palveluksessa ja asut samaan aikaan toisessa maassa. Tanskalaiselta työnantajalta saamasi palkkatulot verotetaan Tanskassa, kun työskentely tapahtuu Tanskassa. Kotona tehtävä työ verotetaan asuinmaassa (Ruotsia koskevat erityissäännöt, katso jäljempänä). Olet edelleen yleisesti verovelvollinen asuinmaassasi.

Pääsääntönä on, että palkkatulot verotetaan työskentelymaassa.

Seuraavia ryhmiä koskevat erityissäännöt:

  • merityöntekijät
  • kansainvälisessä lentoliikenteessä työskentelevät henkilöt
  • Juutinrauman yhteyden toiminnasta huolehtivat henkilöt sekä henkilöt, jotka työskentelevät Tanskan ja Ruotsin välisessä juna- tai lauttaliikenteessä.

Jos kuulut johonkin näistä ryhmistä, käänny veroviranomaisen skat.dk  puoleen selvittääksesi, kuinka sinun on toimittava.

Rajoitettu verovelvollisuus - muut tapaukset

Rajoitettu verovelvollisuus koskee myös

  • kiinteän omaisuuden myynnistä saatuja tuloja, kun omaisuus kuuluu omaisuustulojen verotuslain (ejendomsavancebeskatningslov) piiriin
  • kiinteän omaisuuden vuokrauksesta saatuja tuloja (lue lisää vuokraomaisuudesta)
  • osinkoja ja luovutuksia, joista ei ole maksun yhteydessä peritty veroa.

Veroilmoitus

Rajoitetusti verovelvollisena, saat automaattisesti verotuspäätöksen. Lue lisää osiosta Verotuspäätös.

Rajoitetusti verovelvollisena Tanskassa sinun on täytettävä, allekirjoitettava ja palautettava rajoitetun verovelvollisen veroilmoituslomake nimeltään "Selvangivelse for begrænset skattepligtige" 04.009.

Työnantajasi on velvollinen ilmoittamaan tanskalaisille veroviranomaisille sinulta perityn A-veron määrän, työmarkkinamaksut (arbejdsmarkedsbidrag eli AM-bidrag) yms., maksetun palkan ja tiettyjen henkilökuntaetuuksien arvon.

Tiedot näistä löytyvät myös verokansiosta (Skattemappen), jonka löydät skat.dk -sivuilta..