Yleinen verovelvollisuus (fuld skattepligt)

Yleisesti verovelvollisia ovat henkilöt, joilla/jotka

  • on vakituinen asuntonsa Tanskassa
  • oleskelevat Tanskassa vähintään 6 kuukautta yhtäjaksoisesti
  • ovat Tanskan kansalaisia Tanskan lipun alla purjehtivilla laivoilla tai
  • ovat Tanskan valtion, aluehallinnon tai kunnan ulkomaille töihin lähettämiä Tanskan kansalaisia.

Jos yleinen verovelvollisuus lakkaa ulkomaille muuton takia, voi syntyä rajoitettu verovelvollisuus. Lue lisaa rajoitettu verovelvollisuus.

Tanskassa asuva

Kun asut Tanskassa, olet yleisesti verovelvollinen Tanskassa ja sinun on ilmoitettava veroilmoituksessa kaikki tulosi Tanskasta ja ulkomailta. Veroilmoituksessa on kaksi osaa: laaja veroilmoituslomake ja veroilmoitus ulkomailta saatuja tuloja varten. Laajassa veroilmoituksessa sinun on ilmoitettava kaikki tulosi ja vähennyksesi Tanskassa. Ulkomailta saatujen tulojen veroilmoituksessa sinun on ilmoitettava ulkomaiselta työnantajalta saamasi palkkatulot ja vähennykset, jotka liittyvät palkkatuloihin, esim. matkavähennykset.

Jos sinulla on tuloja vain Tanskasta, sinulle lähtetään verotuspäätös (årsopgörelse).

Pääsääntönä on, että palkkatulot verotetaan työskentelymaassa.

Merityöntekijöitä, lentotyössä kansainvälisessä lentoliikenteessä työskenteleviä ja Juutinrauman yhteyden toiminnasta huolehtivia henkilöitä sekä julkisissa viroissa toimivia henkilöitä koskevat erityissäännöt. Jos kuulut johonkin näistä ryhmistä, käänny veroviranomaisen (Skattestyrelsen) puoleen selvittääksesi, kuinka sinun on toimittava.

Vähintään 6 kuukauden oleskelu

Jotta Tanskassa oleskelu synnyttäisi verovelvollisuuden, oleskelun on kestettävä yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta. Kuuden kuukauden oleskeluun lasketaan sisältyväksi lyhyet oleskelut ulkomailla, esim. lomamatkat.

Merityöntekijät

Tanskan kansalaiset, joilla ei ole asuntoa Tanskassa tai jotka eivät oleskele Tanskassa mutta jotka työskentelevät Tanskan lipun alla purjehtivilla laivoilla, ovat täysin verovelvollisia Tanskassa.

Tanskan valtion, aluehallinnon tai kunnan lähettämät henkilöt

Tanskan kansalaiset, jotka Tanskan valtio, aluehallinto tai kunta on lähettänyt työskentelemään ulkomailla, ovat täysin verovelvollisia Tanskassa.