Väestörekisteri (Folkeregistret)

Sinun on ilmoitettava, jos muutat Tanskaan tai pois Tanskasta.

 

Muuttaminen Tanskaan

Jos aito viipyä Tanskassa yli 6 kuukautta, ilmoita muutostasi 5 päivän kuluessa siitä, kun olet muuttanut Tanskaan.

Sinun on käytävä henkilökohtaisesti Borgerservice-yhteispalvelussa sen kunnan alueella, johon olet muuttamassa. Ota mukaasi kansalaisuuttasi osoittava asiakirja (esim. passi) sekä asiakirja, josta ilmenee sosiaaliturvatunnuksesi siinä maassa, josta olet muuttamassa.

Tämä koskee myös Tanskan kansalaisia, jotka ovat muuttamassa takaisin Tanskaan. Jos muutat Tanskaan yhdessä perheesi kanssa, jokaisen perheenjäsenen on käytävä yhteispalvelussa henkilökohtaisesti.

Lue lisää Tanskaan muuttamisesta.

 

Muuttaminen toiseen Pohjoismaahan

Jos muutat Tanskasta toiseen Pohjoismaahan, sinun tulee ilmoittaa asiasta ennen muuttoa tanskalaiseen muuttokuntaasi.

Kun Tanskan kansallinen väestörekisteri saa toisesta Pohjoismaasta ilmoituksen, sinut kirjataan Tanskasta poismuuttaneeksi.

 

Henkilötunnus

Jokainen, joka rekisteröidään Tanskan väestörekisteriin, saa henkilötunnuksen.

Henkilötunnuksessa on 10 numeroa. Kuusi ensimmäistä numeroa kertoo syntymäaikasi (PPMMVV), ja loput neljä ovat järjestysnumero.

Kun olet kerran saanut henkilönumeron, sama numero säilyy sinulla koko elämäsi ajan. Käytä henkilönumeroa aina asioidessasi Tanskan viranomaisten kanssa.

Jos et asu Tanskassa mutta saat verotettavaa tuloa Tanskasta, tarvitset henkilökohtaisen veronumeron ja verokortin.  Jos myöhemmin muutat Tanskaan, veronumero muutetaan henkilötunnukseksi. Lue lisää verokortin hankkimisesta.