Asutko Tanskassa ja työskentelet norjalaisella mannerjalustalla?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut Tanskassa ja saat palkkaa työnantajalta, joka toimii norjalaisella mannerjalustalla. Tämä ohje koskee vain sellaisen palkan verottamista, joka on ansaittu norjalaisella mannerjalustalla.

Verotus Norjassa

Palkkasi on veronalaista Norjassa, jos työskentelet norjalaisella mannerjalustalla yli 30 päivää perättäisten 12 kuukauden aikana ja työnantajasi harjoittaa öljy- ja kaasuesiintymien alustavaan selvitystyöhön, tutkimiseen tai hyväksikäyttöön liittyvää toimintaa. Tätä sovelletaan myös palkkaan, jota maksetaan työskentelystä aluksella, joka suorittaa tehtävää, joka liittyy öljy- ja kaasuesiintymien alustavaan selvitystyöhön, tutkimiseen tai hyväksikäyttöön norjalaisella mannerjalustalla.

30-päivän sääntöä ei sovelleta jos työskentelet aluksella, jota käytetään henkilöstön tai tarvikkeiden kuljetukseen, tai hinaajalla, huoltoaluksella tai muulla apualuksella ja aluksen käyttäjä asuu Pohjoismaassa. Sellaisessa tilanteessa on palkka veronalaista siinä Pohjoismaassa, jossa aluksen käyttäjä asuu. Jos aluksen käyttäjä asuu Pohjoismaiden ulkopuolella, 30-päivän sääntö soveltuu.

Verotus Tanskassa

Norjalaisella mannerjalustalla saamasi palkka on veronalaista Tanskassa. Sinun on ilmoitettava palkkasi tanskalaisella veroilmoituksellasi. Jos palkkasi on veronalaista Norjassa 30-päivän säännön perusteella, voit vaatia Tanskan verojesi alentamista  ja lopputulos on se, että et maksa Tanskassa veroa tulosta jota on voidaan verottaa Norjassa. Jos palkka, jota maksetaan työskentelystä aluksella, jota käytetään henkilöstön tai tarvikkeiden kuljetukseen tai muulla apualuksella, on veronalaista toisessa Pohjoismaassa, voit vaatia toisessa maassa maksamasi veron vähentämistä Tanskan veroista ("credit"). Vähennyksen määrä ei voi ylittää Tanskassa samasta tulosta maksettavaksi määrättävän veron määrää.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä sosiaalivakuutusviranomaisiin Tanskassa borger.dk tai Norjassa nav.no saadaksesi lisätietoja.   

Valitse toinen maa tst:   Islanti | Norja | Suomi | Ruotsi