Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet tanskalaisella aluksella joka on kansainvälisessä liikenteessä?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet kansainvälisessä liikenteessä olevalla aluksella, joka lippuvaltio on Tanska. Tämä ohje koskee vain tästä työstä saadun tulon verottamista.

Kansainvälinen liikenne

Kansainvälisellä liikenteellä tarkoitetaan kaikkea aluksella tehtävää kuljetusta paitsi silloin kun alusta käytetään vain yhden Pohjoismaan alueiden välisessä liikenteessä.

Verotus Tanskassa

Olet lähtökohtaisesti rajoitetusti verovelvollinen palkkatulosta, joka on ansaittu tanskalaisessa rekisterissä olevalla aluksella.

Alus, joka on rekisteröity toisessa maassa, mutta on tanskalaisen varustamon ns. bareboat-ehdoin rahtaama, rinnastetaan tanskalaisessa rekisterissä olvaan alukseen.

Jos työskentelet rajoitetusti verovelvollisena merimiehenä tanskalaisella aluksella, joka on DIS-rekisteröity (Dansk Internationalt Skibsregister), on tulo vapautettu verosta Tanskassa.

Rajoitetusti verovelvollista merimiestä, joka työskentelee tanskalaisella aluksella, joka on kansainvälisessä liikenteessä ja joka ei kuulu DIS-määräysten piiriin, verotetaan lopullisella 30 prosentin bruttoverolla. Bruttoverotuksen sijasta voit valita verotuksen rajoitetusti verovelvollisia koskevien yleisten sääntöjen mukaisesti. Valinta tulee tehdä viimeistään 1. toukokuuta kyseistä tulovuotta seuraavana vuonna. Valinnan voi vaihtaa tulovuotta seuraavan toisen kalenterivuoden 30. kesäkuuta saakka.

Jos työskentelet tanskalaisella aluksella, jolla on työtehtäviä norjalaisella mannerjalustalla, tietoa verotuksesta löytyy osiosta "Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet norjalaisella mannerjalustalla?".

Verotus asuinvaltiossa

Tanskalaisella aluksella kansainvälisessä liikenteessä ansaittu tulo voi olla veronalaista myös asuinvaltiossasi. Sen tähden sinun tulee aina ilmoittaa asuinvaltiosi veroilmoituksella ulkomailta saamasi tulo. Jos sinua verotetaan sekä Tanskassa että asuinvaltiossasi, asuinvaltiosi tulee huolehtia kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä sosiaalivakuutusviranomaisiin asuinvaltiossasi tai Tanskassa borger.dk saadaksesi lisätietoja.

Valitse toinen maa tst:   Islanti | Norja | Suomi | Ruotsi