Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Tanskassa itsenäisenä ammatinharjoittajana?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Tanskassa itsenäisenä ammatinharjoittajana. Ohje koskee tästä toiminnasta saadun tulon verotusta.

Rekisteröinti Tanskassa

Kun aloitat elinkeinotoiminnan Tanskassa, sinun tulee hankkia rekisteröintinumero (CVR-tunnus). CVR-tunnusta haetaan lomakkeella osoitteesta virk.dk - Registrering af udenlansk virksomhed - start- 40122. Tällä tunnuksella rekisteröidyt arvonlisäverovelvolliseksi yms. Saat myös tanskalaisen verorekisteröintitunnuksen verohallinnosta.  

Jos toimintasi ei synnytä Tanskassa kiinteää toimipaikkaa (vrt. alla), et voi saada tanskalaista verotunnusta, mutta sinun tulee kuitenkin rekisteröityä arvonlisäveroa ja muita maksuja varten.

Rekisteröinti, muutosilmoitus ja lopetusilmoitus tehdään lomakkeilla, jotka löytyvät osoitteesta virk.dk

Tulovero

Maksatko veroja Tanskassa ulkomaisena ammatinharjoittajana riippuu siitä, muodostuuko sinulle toimintaasi varten Tanskaan kiinteä toimipaikka.

Pohjoismaisen tuloverosopimuksen mukainen kiinteän toimipaikan määritelmä on osiossa "Yleistä/ kiinteä toimipaikka".

Kiinteä toimipaikka
Kiinteän toimipaikan tuottama tulon osa (kulut saa vähentää) verotetaan Tanskassa Tanskan säännösten mukaan. Sinun on annettava tuloveroilmoitus ja annettava selvitys toiminnasta siten kuin Tanskan säännöksissä määrätään. Tiedot on annettava viimeistään tulovuotta seuraavan vuoden heinäkuun 1 päivänä.

Ei kiinteää toimipaikkaa
Jos sinulla ei ole toimintaasi varten kiinteää toimipaikkaa Tanskassa, et maksa Tanskain tuloveroa.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä sosiaalivakuutusviranomaisiin asuinvaltiossasi tai Tanskassa borger.dk saadaksesi lisätietoja.

Työntekijöistä annettavat ilmoitus- ja tiedonantavelvollisuudet

Ennakonpidätys
Jos sinulla on Tanskassa kiinteä toimipaikka ja työntekijöitä palveluksessasi, sinun on Tanskassa rekisteröidyttävä työnantajaksi. Sinun on toimitettava Tanskan säännösten mukainen ennakonpidätys (A-skat) Tanskassa tehdystä työstä maksamistasi palkoista. Löydät ohjeita Tanskan verohallinnon sivuilta skat.dk - Erhverv - Ansatte. Sinun tulee myös ottaa yhteyttä verohallintoon sähköistä ilmoittamista (eIndkomst) varten.

Jos sinulla ei ole Tanskassa kiinteää toimpaikkaa, et ole ennakonpidätysvelvollinen Tanskassa. Jos sinulla on Tanskassa työntekijöitä, heidän on itse huolehdittava tuloistaan (B-tulo) määrättävien verojen maksusta Tanskassa.

Sosiaaliturvamaksut
Jos  sinulla on Tanskassa työntekijöitä, jotka ovat sosiaaliturvavakuutettuja toisessa maassa, työntekijöistä ei tarvitse maksaa sosiaaliturvamaksuja Tanskaan, vaan ne maksetaan kyseiseen toiseen maahan. Työntekijöiden tulee osoittaa todistuksella olevansa vakuutettuja jossain toisessa maassa.

Mutta jos työntekijäsi on vakuutettu Tanskassa, hänen osaltaan on maksettava Tanskassa sosiaaliturvamaksu. Säännöistä hallinnoi Tanskassa Pensionsstyrelsen borger.dk

Ilmoitusvelvollisuus
Jos toimintasi aiheuttaa kiinteän toimipaikan Tanskaan ja sinulla on työntekijöitä, tulee toiminta mukaan sähköiseen ilmoittamiseen ja jokaisen työntekijän osalta on raportoitava mm. palkka ja ennakonpidätys (A-skat) lomakkeilla nro 03.075 ja 03.075A.

Arvonlisävero

Ammatinharjoittajan on rekisteröidyttävä Tanskassa arvonlisäverovelvolliseksi, jos hänellä on Tanskassa ammattimaista tavaroiden tai palvelusten myyntiä. Palvelujen myynnistä on erityisiä säännöksiä. Lisätietoja Tanskan verohallinnon sivuilla skat.dk - Erhverv - Moms.

Jos toiminnasta syntyy Tanskaan kiinteä toimipaikka, rekisteröidään se siinä verotoimistossa, jonka alueella toiminta tapahtuu.

Jos kiinteää toimipaikkaa  ei synny, tulee toiminta rekisteröidä Tønderin verotuskeskuksessa

Valitse toinen maa tst:   Islanti | Norja | Suomi | Ruotsi