Asutko Tanskassa ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa itsenäisenä ammatinharjoittajana?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut Tanskassa ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa itsenäisenä ammatinharjoittanana. Ohje koskee tällaisesta työskentelystä saadun tulon verotuksesta.

Tulovero

Verotus Tanskassa

Sinun tulee ilmoittaa Tanskan veroilmoituksessa toimintasi koko tulos. Tuloa verotetaan Tanskan sääntöjen mukaan, koska olet yleisesti verovelvollinen Tanskassa. Sen vuoksi sinun on ilmoitettava Tanskassa myös se tulon osa, joka perustuu muussa Pohjoismaassa harjoitettuun toimintaan ja on ilmoitettu toisessa Pohjoismaassa.

Jos olet maksanut tuloveroa myös toiseen Pohjoismaahan, tulee se ilmoittaa toiseen maahan maksettuna verona ja se otetaan huomioon Tanskan verolaskelmassa. Sinun tulee antaa henkilökohtaisen veroilmoituksen lisäksi ilmoitus ulkomaisesta ammattitoiminnasta saadusta tulosta (lomake 04.011).

Verotus valtiossa, jossa harjoitat toimintaa

Työntekovaltio verottaa siellä harjoittamasi toiminnan tuloa vain, jos sinulla on ao.  maassa toimintaa varten kiinteä toimipaikka. Kiinteän toimipaikan tuottama tulon osuus verotetaan ja siihen liittyvät vähennykset tehdään työntekovaltiossa sen valtion säännösten mukaan.

Katso kiinteän toimipaikan määritelmä osiosta "Yleistä/kiinteän toimipaikan".

Jos olet itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva esimerkiksi lääkäri, tilintarkastaja, insinööri, konsultti, työntekovaltiolla on oikeus verottaa sinua myös yli 183 päivää perättäisten 12 kk aikana kestävän oleskelun perusteella, vaikka kiinteää toimipaikkaa ei muodostuisikaan.

Saat lisätietoa työntekovaltion verotuksesta klikkaamalla asianomaisen valtion nimeä tämän sivun alareunassa.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä sosiaaliturvaviranomaisiin borger.dk Tanskassa tai työskentelyvaltiossa saadaksesi lisätietoja.

Arvonlisävero

Jos harjoitat itsenäistä ammattitoimintaa toisessa Pohjoismaassa, on sinulla mahdollisesti velvollisuus rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi ao maassa riippuen sen maan säännöksistä. Saat velvollisuuksista enemmän tietoa klikkaamalta asianomaisen valtion nimeä tämän sivun alareunassa.

Valitse toinen maa tst:   Islanti | Norja | Suomi | Ruotsi