Asutko Tanskassa ja omistat osakkeita muissa Pohjoismaissa?

Tämä ohje on tarkoitettu Tanskassa verovelvollisille yksityishenkilöille, joilla on osakkeita muussa Pohjoismaassa. Ohje koskee ainoastaan sellaiseen osakeomistukseen liittyvää tuloverotusta.

Osingot
Tanskan tuloverotus

Kun saat osinkotuloja toisessa maassa olevan yhtiön osakkeista, osuuksista tms, niistä on maksettava veroa Tanskaan. Jos niistä on maksettava veroa myös siihen valtioon, jossa yhtiö on rekisteröity verovelvolliseksi, kaksinkertaisen verotuksen poistaminen tapahtuu siten, että Tanskan verosta vähennetään toisen Pohjoismaan perimää veroa vastaava summa. Vähennyksen enimmäismäärä on 15 prosenttia.

Tässä ohjeessa 'osinko' tarkoittaa osinkotuloja, jotka on saatu yhtiöiden osakkeista tai rahastojen osuuksista.

Sinun täytyy ilmoittaa nämä ulkomaisista lähteistä saamasi tulot veroilmoituksella. Lisäksi sinun on ilmoitettava ulkomaille maksamasi verot, ja jos veroviranomainen sitä vaatii, myös esitettävä tositteet.

Lähdevaltion tuloverotus

Pohjoismaiden välisen verosopimuksen mukaan se Pohjoismaa, jossa osinkotulo on maksettu, saa periä enintään 15 prosenttia veroa.

Jos sinulta on peritty yli 15 prosenttia veroa toisessa Pohjoismaassa voit saada yli menevän osan takaisin. Saat lisätietoja veron palauttamisesta ottamalla yhteyttä toisen Pohjoismaan verohallintoon.

Osakkeiden myymisestä saatu luovutusvoitto

Tanskan tuloverotus

Kun olet Tanskassa asuva ja yleisesti verovelvollinen, saamasi luovutusvoitot omistamiesi osakkeiden tms. myynneistä verotetaan Tanskassa. Lisätietoja on sivustossa skat.dk - Aktier og værdipapirer.

Jos olet asunut toisessa Pohjoismaassa viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana sinun on lisäksi mahdollisesti maksettava veroa myös sen valtion veroviranomaisille jos olet saanut luovutusvoittoja osakkeiden tms. myynneistä ja olit omistanut ne jo silloin, kun muutit asumaan Tanskaan. Jos toinen Pohjoismaa verottaa saamiasi luovutusvoittoja, Tanskan verohallinto poistaa kaksinkertaisen verotuksen. Tämä tapahtuu siten, että Tanskan verosta vähennetään toisen Pohjoismaan perimää veroa vastaava summa. Vähennys ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin laskennallinen tanskalainen tulovero kyseisestä ulkomaantulosta.

Mikäli muutat pois Tanskasta ja lakkaat olemasta yleisesti verovelvollinen, tai mikäli muutat toiseen Pohjoismaahan, sinun on maksettava tanskalaista luovutusvoittoveroa myös sellaisista osakeomistukseesi ja muuttoajankohtaasi liittyvistä laskennallisista myyntivoitoista, jotka eivät ole vielä toteutuneet.

Sekä osinkotulot että osakkeiden tms. myynneistä koituvat luovutusvoitot verotetaan pääomatuloina.

 

Valitse toinen maa tst:   Islanti | Norja | Suomi | Ruotsi