Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet taiteilijana tai urheilijana Tanskassa?

Seuraavassa on tietoa sinulle joka asut jossain toisessa Pohjoismaassa ja sinulla on taiteilijana tai urheilijana saatua palkkaa Tanskasta? Seuraavassa on tietoa tällaisen palkan verotuksesta.

Verotus Tanskassa

Tanskassa ei ole erityislainsäädäntöä urheilijoiden ja taiteilijoiden verotuksesta, vaan he maksavat normaalia veroa.

Kun tulet Tanskaan, ota yhteyttä veroviranomaiseen (Skattestyrelsen) verokortin ja verotunnisteen (skattepersonnummer)   saamiseksi. Sinun on myös annettava Tanskassa veroilmoitus.

Koska Tanskassa ei ole erityistä taiteilija- ja urheilijaveroa, verosäännökset ovat samat kuin osiossa " Asutko toisessa pohjoismaassa ja työskentelet Tanskassa yksityissektorin työnantajalle "

Rajoitettu verovelvollisuus

Jos Tanskassa työskennellessäsi kotisi on toisessa Pohjoismaassa, sinua tavallisimmin pidetään Tanskassa rajoitetusti verovelvollisena.

Yleinen verovelvollisuus

On mahdollista, että sinut katsotaan Tanskassa yleisesti verovelvolliseksi, jos sinulla on Tanskassa asunto käytössäsi tai sinulla on Tanskassa yöpymisiä niin paljon, että oleskeluajasta johtuen tulet Tanskassa verovelvolliseksi. Lisätietoja osiossa: Yleistä / Yleinen verovelvollisuus . Palkkatulosi verotetaan Tanskassa normaalien sääntöjen mukaan.

Verotus asuinvaltiossa

Tulo on veronalaista myös asuinvaltiossasi.

Ilmoita tulo ja Tanskan vero asuinvaltion veroilmoituksessa. Jos asuinvaltio verottaa tulon, se ottaa huomioon että olet jo maksanut veroa Tanskassa.

Rajakuntasääntö (rajatyöntekijäsääntö)

Erityinen rajatyöntekijäsääntö Ruotsin ja Tanskan välillä ei enää ole voimassa. Kuitenkin siirtymäsäännöksen perusteella sääntöä voidaan soveltaa sellaisiin henkilöihin, joihin sääntöä sovellettiin 1.1.1997 ja jotka edelleen täyttävät tuolloiset soveltamisedellytykset.

Nykyisin Tanskan sisäisessä lainsäädännössä on rajakuntatyöskentelyä koskeva sääntö. Sen mukaan rajakuntatyöntekijää voidaan verottaa yleisesti verovelvollista koskevien säännösten mukaan.

Valitse toinen maa tst:   Islanti | Norja | Suomi | Ruotsi