Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Eksempler på skatteberegning for indkomstårene 2020 og 2019

Eksempler på skatteberegning 2020

Her kan du se hvad skatten bliver på forskellige niveauer af løn- og pensionsindkomster for en person som er bosat i Danmark.

Beregningen gælder for dig som:

Der er i beregningen anvendt skatteprocenten for Københavns Kommune for 2020

Procenten for arbejdsmarkedsbidrag for hele landet er 8 procent.

Landsdækkende beskæftigelsesfradrag i 2020 er på 10,50 procent af bruttoløn efter fradrag for arbejdsmarkedets tillægspension (ATP), dog højest 39.400 kr.

Nedenstående tabel viser skatten for en person som kun har lønindkomst:

Bruttoløn pr. år (DKK)

Arbejdsmarkeds-
bidrag (
DKK)

Beskæftigelses-
fradrag (
DKK)

Skat efter kompensation for grønne afgifter (DKK)

120.000

  9.600

12.600

       29.977

240.000

19.200

25.200

  76.549

480.000

38.400

39.400

 173.227

600.000

48.000

39.400

 226.538

Nedenstående tabel viser skatten for en person som kun modtager pension:

Pension pr. år (DKK)

Arbejdsmarkeds-
bidrag (
DKK)

Beskæftigelses-
fradrag (
DKK)

Skat efter kompensation for grønne afgifter (DKK)

120.000

-

-

  27.059

240.000

-

-

  71.147

480.000

-

-

159.323

600.000

-

-

213.761

 

Der kan være skattemæssige fradrag som kan have virkning for beregning af skatten, afhængig af personlige forhold. Du kan foretage en skatteberegning.

Eksempler på skatteberegning 2019

Her kan du se hvad skatten bliver på forskellige niveauer af løn- og pensionsindkomster for en person som er bosat i Danmark

Beregningen gælder for dig som:

Der er i beregningen anvendt skatteprocenten for Københavns Kommune for 2019.

Procenten for arbejdsmarkedsbidrag for hele landet er 8 procent.

Landsdækkende beskæftigelsesfradrag i 2019 er på 10,10 procent af bruttoløn efter fradrag for arbejdsmarkedets tillægspension (ATP), dog højest 37.200 kr.

Nedenstående tabel viser skatten for en person som kun har lønindkomst:

Bruttoløn pr. år (DKK)

Arbejdsmarkeds-
bidrag (
DKK)

Beskæftigelses-
fradrag (
DKK)

Skat efter kompensation for grønne afgifter (DKK)

120.000

  9.600

12.120

       29.014

240.000

19.200

24.240

  75.769

480.000

38.400

37.200

 173.787

600.000

48.000

37.200

 229.760

Nedenstående tabel viser skatten for en person som kun modtager pension:

Pension pr. år (DKK)

Arbejdsmarkeds-
bidrag (
DKK)

Beskæftigelses-
fradrag (
DKK)

Skat efter kompensation for grønne afgifter (DKK)

120.000

-

-

  26.989

240.000

-

-

  70.316

480.000

-

-

159.170

600.000

-

-

216.272

Menu
 
Logo