Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Eksempler på skatteberegning for indkomstårene 2019 og 2018

Eksempler på skatteberegning 2019

Her kan du se hvad skatten bliver på forskellige niveauer af løn- og pensionsindkomster for en person som er bosat i Danmark.

Beregningen gælder for dig som:

Der er i beregningen anvendt skatteprocenten for Københavns Kommune for 2019.

Procenten for arbejdsmarkedsbidrag for hele landet er 8 procent.

Landsdækkende beskæftigelsesfradrag i 2019 er på 10,10 procent af bruttoløn efter fradrag for arbejdsmarkedets tillægspension (ATP), dog højest 37.200 kr.

Nedenstående tabel viser skatten for en person som kun har lønindkomst:

Bruttoløn pr. år (DKK)

Arbejdsmarkeds-
bidrag (
DKK)

Beskæftigelses-
fradrag (
DKK)

Skat efter kompensation for grønne afgifter (DKK)

120.000

  9.600

12.120

       29.014

240.000

19.200

24.240

  75.769

480.000

38.400

37.200

 173.787

600.000

48.000

37.200

 229.760

Nedenstående tabel viser skatten for en person som kun modtager pension:

Pension pr. år (DKK)

Arbejdsmarkeds-
bidrag (
DKK)

Beskæftigelses-
fradrag (
DKK)

Skat efter kompensation for grønne afgifter (DKK)

120.000

-

-

  26.989

240.000

-

-

  70.316

480.000

-

-

159.170

600.000

-

-

216.272

 

Der kan være skattemæssige fradrag som kan have virkning for beregning af skatten, afhængig af personlige forhold. Du kan foretage en skatteberegning.

Eksempler på skatteberegning 2018

Her kan du se hvad skatten bliver på forskellige niveauer af løn- og pensionsindkomster for en person som er bosat i Danmark

Beregningen gælder for dig som:

Der er i beregningen anvendt skatteprocenten for Københavns Kommune for 2018.

Procenten for arbejdsmarkedsbidrag for hele landet er 8 procent.

Landsdækkende beskæftigelsesfradrag i 2018 er på 9,50 procent af bruttoløn efter fradrag for arbejdsmarkedets tillægspension (ATP), dog højest 34.300 kr.

Nedenstående tabel viser skatten for en person som kun har lønindkomst:

Bruttoløn pr. år (DKK)

Arbejdsmarkeds-
bidrag (
DKK)

Beskæftigelses-
fradrag (
DKK)

Skat efter kompensation for grønne afgifter (DKK)

120.000

  9.600

11.400

       29.944

240.000

19.200

22.800

  77.197

480.000

38.400

34.300

 175.002

600.000

48.000

34.300

 233.139

Nedenstående tabel viser skatten for en person som kun modtager pension:

Pension pr. år (DKK)

Arbejdsmarkeds-
bidrag (
DKK)

Beskæftigelses-
fradrag (
DKK)

Skat efter kompensation for grønne afgifter (DKK)

120.000

-

-

  25.558

240.000

-

-

  68.978

480.000

-

-

156.023

600.000

-

-

214.328

Menu
 
Logo