Ordlista


A
aktiegare aktiegare
aktiebolag aktiebolag
aktivitetsersttning aktivitetsersttning
anstllningsavtal, -kontrakt anstllningsavtal, -kontrakt
anstnd anstnd
anstnd med betalning anstnd med betalning
arbete i hemmet arbete i hemmet
arbetsgivaravgift arbetsgivaravgift
arbetslshetsersttning arbetslshetsersttning
arbetsmarknadsavgift (Danmark) arbetsmarknadsavgift (Danmark)
arvode arvode
avdrag avdrag
avdrag fr pensionssparande avdrag fr pensionssparande
avgngsvederlag avgngsvederlag
avrkning (av skatt) avrkning (av skatt)
avtal avtal
avtal om handrckning i skatterenden avtal om handrckning i skatterenden

B
barnbidrag barnbidrag
beslut beslut
bifoga bifoga
bilfrmn bilfrmn
bolagsskatt bolagsskatt
borgenr borgenr
bostadsfrmn bostadsfrmn
bostadsrttslgenhet bostadsrttslgenhet

D
drjsmlsrnta drjsmlsrnta
dubbel bosttning dubbel bosttning
dubbel hemvist dubbel hemvist
dubbelbeskattning dubbelbeskattning

E
egen inbetalning av skatt egen inbetalning av skatt
egengd bostad egengd bostad
enkelt boende (Norge) enkelt boende (Norge)
enskild nringsverksamhet enskild nringsverksamhet
ersttning ersttning

F
fackfreningsavgift fackfreningsavgift
fastighet fastighet
fastighetsskatt fastighetsskatt
fastighetsskatt (Danmark) fastighetsskatt (Danmark)
folkbokfring folkbokfring
fri kost och logi fri kost och logi
fritidsbostad fritidsbostad
frldraledighet, graviditetsledighet frldraledighet, graviditetsledighet
frldrapenning frldrapenning
frelggande frelggande
frening frening
fretag fretag
frmner frmner
frmgenhet frmgenhet
frseningsavgift frseningsavgift

G
gldenr gldenr
garantipension garantipension
godknnande godknnande
grnsgngare grnsgngare
grundavdrag grundavdrag
grundavdrag (Finland) grundavdrag (Finland)

H
handelsbolag handelsbolag
handrckning handrckning
heltidsarbete heltidsarbete
hyra hyra
hyresrtt hyresrtt

I
indriva indriva
inkomst inkomst
inkomstdeklaration inkomstdeklaration
intyg intyg
intyga, bekrfta intyga, bekrfta
invnare invnare

J
jmkning av skatten till noll (Danmark) jmkning av skatten till noll (Danmark)

K
kollektivavtal kollektivavtal
kommunal fastighetsavgift kommunal fastighetsavgift
kommunalskatt kommunalskatt
konkurs konkurs
kontrolluppgift kontrolluppgift
kooperativ bostadrttslgenhet (Danmark, Norge, Island) kooperativ bostadrttslgenhet (Danmark, Norge, Island)
krav, ansprk krav, ansprk
kvittning kvittning
kvitto kvitto
kyrkoavgift kyrkoavgift

L
lgenhet lgenhet
lagstiftning lagstiftning
lmna skerhet lmna skerhet
logi logi
lnespecifikation, lnebesked lnespecifikation, lnebesked
lneutmtning lneutmtning

M
medborgare medborgare
myndighet myndighet

N
nringsverksamhet nringsverksamhet

P
pminnelse pminnelse
pendlare pendlare
pensionsfrskring pensionsfrskring
pensionssparande pensionssparande
personnummer personnummer
preliminr skatt preliminr skatt
preskription preskription
privat pensionsfrskring privat pensionsfrskring

R
rnteavdrag rnteavdrag
rnteinkomst rnteinkomst
realisationsvinst realisationsvinst
redovisning redovisning
reseavdrag reseavdrag

S
samordningsnummer samordningsnummer
sekretess sekretess
semesterersttning semesterersttning
sjukfrskring sjukfrskring
skatt skatt
skatt att betala skatt att betala
skatteterbring skatteterbring
skattenmnd skattenmnd
skattereduktion skattereduktion
skatterevision skatterevision
skattetillgg skattetillgg
skattsedel skattsedel
skattskyldighet skattskyldighet
skuld skuld
skuldsanering skuldsanering
skyldighet skyldighet
slutskattebesked slutskattebesked
sociala frmner sociala frmner
socialfrskring socialfrskring
statlig skatt statlig skatt
studiestd studiestd

T
taxeringsvrde taxeringsvrde
tillgngar tillgngar
tjnstepension tjnstepension
tjnstledighet tjnstledighet
traktamente traktamente

U
underhllsbidrag underhllsbidrag
underhllsbidrag till barn underhllsbidrag till barn
underlag fr frskottsskatt (Danmark, Finland ) underlag fr frskottsskatt (Danmark, Finland )
uppgiftsskyldig uppgiftsskyldig
utdelning utdelning
uthyrningsinkomst uthyrningsinkomst
utmtning utmtning
utsnd utsnd

V
vrdepappersfond vrdepappersfond

lderspension lderspension
terbetala terbetala

garlgenhet garlgenhet
ktamakeavdrag (Danmark) ktamakeavdrag (Danmark)
rende rende

verklaga verklaga