Ordlista


A
ammattiyhdistyksen jsenmaksu trade union fee
antaa vakuus furnishing of security
asia case
asukas resident
asumisoikeusasunto (Ruotsi, Islanti) tenant-owners flat (Sweden, Iceland)
asumisoikeusasunto (Tanska, Norja, Islanti) apartment in a housing cooperative (Denmark, Norway, Iceland)
asunto apartment
asuntoetu housing benefit
autoetu car benefit

E
elkesstminen pension saving
elkevakuutus pension insurance
elkevakuutusmaksuvhennys deduction for pension insurance premium paid
elatusapu maintenance payment
ennakon perusteet basis for advance tax (Denmark, Finland)
ennakon tydennysmaksu supplimentary payment of advance tax
ennakonpidtys advance/withholding/preliminary tax
eroraha severance pay

H
henkiltunnus personal identity number
hyvksyminen approval
hyvittminen (veron) tax credit

I
itseninen ammatinharjoittaminen self-employment

J
jnnsvero residual tax

K
kaksinkertainen verotus double taxation
kaksoisasuminen double dwelling
   ---- double residence
kansalainen citizen, national
kansanelke old-age pension
kehotus request
kiinte omaisuus real property/real estate
kiinteistn verotusarvo tax value (real property/estate)
kiinteistvero property/real estate tax
kiinteistvero (Tanska) property value tax (Denmark)
kirjanpito accounting
   ---- bookkeeping
kirkollisvero church tax
kokopivty full-time job
konkurssi bankruptcy
korkotulo interest income
korkovhennys deduction for interest paid
korvaus allowance
   ---- compensation
kotity working at home
kuittaus set-off
kuitti receipt
kunnallinen kiinteistmaksu (Islanti, Ruotsi) municipal property fee (Iceland, Sweden)
kunnallisvero municipal tax

L
lhetetty stationed/posted
lainsdnt legislation
lapsen elatusapu child maintenance payment
lapsilis child benefit
liiketoiminta business activity
liitt enclose
lomakorvaus holiday pay
luontoisedut fringe benefits
lykkys postponement

M
majoittuminen accommodation
maksaa takaisin refund/reimburse
maksun lykkys respite
matkakuluvhennys deduction for travel expenses
muistutus reminder
myyntivoitto capital gains

O
oikaisulautakunta tax appeal board
omistusasunto self-owned apartment
   ---- self-owned dwelling
opintotuki student grant/loan
osakeyhti limited liability company
osakkeenomistaja shareholder
osinko dividend

P
pts decision
pivraha daily allowance
palkan ulosmittaus destraint on salary
palkkatosite pay slip
palkkio fee
peri collect
perusvhennys basic deduction in municipal taxation (Finland)
puolisovhennys (Tanska) deduction for spouse (Denmark)

R
rajatyntekij cross-border commuter
ravinto- ja majoitusetu free board and lodging

S
sairausvakuutus health insurance
salassapito secrecy provisions
sijoitusrahasto investment fund
sopimus agreement
sosiaalietuudet social benefits
sosiaalivakuutus national insurance

T
tiedonantovelvollinen liability to provide information
tilapinen henkiltunnus (Tanska, Norja, Ruotsi) non-resident identification number (Denmark, Norway, Sweden)
todistus certificate
tulo income
tulo, joka j veroasteikon alarajan alle ("verovapaa tulo") personal exemption/allowance
tyehtosopimus collective agreement
tyelke occupational pension
tymarkkinamaksu (Tanska) labour market contribution (tax, Denmark)
tymatkalainen commuter
tynantajamaksu employer's social security contribution
tysopimus employment contract
tyttmyyskorvaus unemployment benefit

U
ulosmittaus destraint

V
vaatimus claim
vestrekisteri population register
vhennys deduction
vahvistaa confirm
valittaa appeal
valtionvero state tax
vanhempainraha parental benefit
vanhempainvapaa parental leave
vanhentuminen limitation (by the lapse of time)
vanhuuselke (Ruotsi) retirement pension (Sweden)
vapaa-ajan asunto holiday home
varallisuus capital
varat assets
varhaiselke disability pension
velallinen debtor
velka debt
velkasaneeraus debt settlement agreement
velkoja creditor
velvollisuus liability
vero tax
veroilmoitus tax return
verokortti tax card
veron alennus (Islanti, Ruotsi) tax reduction (Iceland, Sweden)
veronkorotus additional tax/tax surcharge
veronpalautus tax refund
verotarkastus tax audit
verotuspts tax assessment notice
verovapautustodistus (Tanska) tax exemption (Denmark)
verovelvollisuus tax liability
viivstymismaksu charge on overdue payment
viivstyskorko interest on overdue payment
viranomainen authority
virka-apu administrative assistance
virka-apusopimus convention on mutual assistance
virkavapaus leave of absence
vuokra rent
vuokra-asunto rented apartment/ house
vuokratulo rental income
vuosi-ilmoitustieto annual control information
   ---- end of year certificate
   ---- statement of earnings

Y
yhdistys association
   ---- society
yhtivero corporation tax
yhtym partnership
yksinkertainen majoitus (Norja) simple accommodation (Norway)
yksityinen elkevakuutus private pension insurance
yritys enterprise