Meny

Generell informasjon om inntektsskatt på Færøyene

Færøyene er ifølge Hjemmestyreloven av 1948 en selvstyrt del av Danmark. Skattelovgivningen er et færøysk anliggende og Færøyene er en selvstendig part i den nordiske skatteavtalen.

Informasjonen nedenfor beskriver bare hovedreglene. Det finnes mange unntak som ikke er omtalt. Er du i tvil, ring eller skriv til adressen nederst på siden.

Full skatteplikt

Personer som er bosatt på Færøyene, og personer som oppholder seg på Færøyene i minst 180 dager i en løpende 12-månedersperiode, er fullt skattepliktige på Færøyene. Personer som er fullt skattepliktige skal oppgi all inntekt på Færøyene og i utlandet i selvangivelsen (globalbeskatning).

Begrenset skatteplikt

Personer med begrenset skatteplikt er bl.a. personer som arbeider midlertidig på Færøyene i mindre enn 180 dager.

Lønnsinntekt

Lönnsinntekt opptjent på Færøyene, beskattes på Færøyene. Er lønnstakeren begrenset skattepliktig på Færøyene, er skatten 42 prosent og det gis ikke noen fradrag.

Pensjoner

Pensjoner som utbetales fra Færøyene, beskattes på Færøyene.

Pensjoner fra et annet nordisk land kan beskattes i utbetalingslandet og Færøyene skal gi fradrag i skatten på Færøyene for den skatten som er betalt i utbetalingslandet.

Mellom Færøyene og Danmark gjelder følgende:

1. Pensjoner fra trygdemyndighetene og andre trygdeytelser skal bare beskattes der personen er bosatt.

2. Pensjoner og andre lignende ytelser som ikke omfattes av punkt 1, og som kommer fra den ene delen av riket (dvs. Færøyene eller Danmark) og utbetales til en person som er bosatt i den andre delen av riket, skal bare beskattes der personen er bosatt. Se unntak i punkt 3 og 4.

3. Pensjoner og andre lignende ytelser som nevnt i punkt 2 kan også beskattes i den delen av riket der utbetalingen skjer dersom:

a) den som mottar pensjonen har fått fradrag for innbetalt premie til pensjonsordningen i skattepliktig inntekt i denne delen av riket etter de reglene som gjelder der; eller

b) innbetalt premie til pensjonsordningen fra en arbeidsgiver ikke var skattepliktig inntekt for mottakeren i denne delen av rikt etter de reglene som gjelder der.

4. Pensjoner og andre lignende ytelser som nevnt i punkt 2 kan bare beskattes i den delen av riket der utbetalingen skjer, i den utstrekning:

a) den som mottar pensjonen har blitt beskattet for innbetalt premie til pensjonsordningen i denne delen av riket etter de reglene som gjelder der; eller

b) innbetalt premie til pensjonsordningen fra en arbeidsgiver var skattepliktig inntekt for mottakeren i denne delen av rikt etter de reglene som gjelder der.

I disse tilfellene skal slike pensjoner og andre lignende ytelser også være helt eller delvis fritatt for avgift som den delen av riket der personer er bosatt, oppkrever ved utbetaling av pensjon og andre lignende ytelser.

Endring i pensjonsbeskatningsloven:

Fra 1. januar 2012 beskattes innbetalinger til pensjonsordninger på Færøyene med 40 prosent og utbetalinger fra slike ordninger er skatte- og avgiftsfrie. Beskatningen på 40 prosent gjelder også for innbetalinger til utenlandske pensjonsordninger.

Fast eiendom

Personer som er fullt skattepliktige på Færøyene og som eier fast eiendom på Færøyene, beskattes for utleieinntekter. Det er ingen eiendomsskatt e.l. på Færøyene. Utleieinntekter fra fast eiendom utenfor Færøyene kan beskattes i utlandet.

Personer som er bosatt utenfor Færøyene og som eier fast eiendom på Færøyene, beskattes for utleieinntekter.

Studenter

Studenter fra et annet nordisk land, som oppholder seg på Færøyene for å studere, skal ikke beskattes for inntekter de har utenfor Færøyene.

Mellom Danmark og Færøyene gjelder en særskilt regel som sier at studenter fra Danmark ikke skal beskattes for lønnsinntekt opptjent på Færøyene eller i Danmark. Det skattefrie beløpet i 2016 er DKK 71 000 for studenter som har startet sine studier før 1. januar 2011. For studenter som har startet studiene etter 31. desember 2010, er det skattefrie beløpet DKK 80 000.

Dobbeltbeskatningsavtalen

Om en person som er fullt skattepliktig på Færøyene, har inntekter i et annet nordisk land som er skattepliktige både på Færøyene og i det andre landet, skal Færøyene sørge for at det ikke blir dobbeltbeskatning ved å gi fradrag for den utenlandske skatten.

Spørsmål om skatt:

Har du spørsmål om skatt på Færøyene, kan du ta kontakt med Skatteportalen eller:

TAKS

Kviggjartún 1

Postrúm 2151

165 Argir

Telefon: +0298 352600

Telefax: +0298 352601

E-mail: taks@taks.fo

TAKS: taks.fo

Nyttige lenker:

Føroya løgting (Færøyenes lagting) logting.fo/

Føroya landsstýri (Færøyenes landsstyre) tinganes.fo/

Almannamálaráðið (Socialministeriet) amr.fo

Heilsumálaráðið (Helseministeriet) hmr.fo

Fíggjarmálaráðið (Finansministeriet) fmr.fo

Føroya Gjaldstova (Færøyenes betalingskontor) gjaldstovan.fo

Hagstova Føroya (Færøyenes statistik) hagstova.foMeny