Välkommen

Nordisk eTax vänder sig till dig som är bosatt i ett nordiskt land och har inkomster eller tillgångar i ett annat nordiskt land.

Nordisk eTax har utvecklats i samarbete med Nordiska Ministerrådet och skatteförvaltningarna i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island.
Skatteförvaltningarna i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island ansvarar gemensamt för innehållet.

Vilket land söker du information om?